Gói cước 3G/4G/5G MobiFone

Gói HD120

 • Data tốc độ cao: 10GB
 • Điều kiện đăng ký: Áp dụng cho thuê bao MobiFone đang hoạt động 2 chiều
 • Giá cước: 120.000đ/ 30 ngày

Soạn DK 120 gửi 9011

Gói HD90

 • Data tốc độ cao: 8GB
 • Điều kiện đăng ký: Áp dụng cho mọi thuê bao MobiFone đang hoạt động 2 chiều
 • Giá cước: 90.000đ/ 30 ngày

Soạn DK HD90 gửi 9011

Gói HD200

 • Data tốc độ cao: 18GB
 • Điều kiện đăng ký: Áp dụng cho mọi thuê bao MobiFone đang hoạt động 2 chiều
 • Giá cước: 200.000đ/ 30 ngày

Soạn DK HD200 gửi 9011

Gói HD70

 • Data tốc độ cao: 6GB
 • Điều kiện đăng ký: Áp dụng cho mọi thuê bao MobiFone đang hoạt động 2 chiều
 • Giá cước: 70.000đ/ 30 ngày

Soạn DK HD70 gửi 9011

HD300

 • Data tốc độ cao: 33GB
 • Điều kiện đăng ký: Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách KM của nhà mạng
 • Giá cước: 300.000đ/ 30 ngày

Soạn DK HD300 gửi 9011

Gói D30

 • Data tốc độ cao: 7GB
 • Điều kiện đăng ký: Áp dụng cho thuê bao MobiFone đang hoạt động 2 chiều
 • Giá cước: 30.000đ/ 7 ngày

Soạn DK 30 gửi 9011

Gói D15

 • Data tốc độ cao: 3GB
 • Điều kiện đăng ký: Áp dụng cho thuê bao MobiFone đang hoạt động 2 chiều
 • Giá cước: 15.000đ/ 3 ngày

Soạn DK D15 gửi 9011

Gói M25

 • Data tốc độ cao: 2GB
 • Điều kiện đăng ký: Áp dụng cho thuê bao MobiFone đang hoạt động 2 chiều
 • Giá cước: 25.000đ/ 30 ngày

Soạn DK M25 gửi 9011

Gói cước Data & Gọi MobiFone

Gói C90N

 • Data tốc độ cao: 120GB (4GB/ngày)
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí gọi nội mạng 1000 phút; Tặng 50 phút gọi ngoại mạng
 • Cước phát sinh: Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách KM của nhà mạng
 • Giá cước: 90.000đ/ 30 ngày

Soạn DK C90N gửi 9011

Gói C120

 • Data tốc độ cao: 120GB (4GB/ngày)
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí gọi nội mạng cho các cuộc gọi <20 phút; Tặng 50 phút gọi ngoại mạng
 • Cước phát sinh: Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách KM của nhà mạng
 • Giá cước: 120.000đ/ 30 ngày

Soạn DK C120 gửi 9011

Gói C50N

 • Data tốc độ cao: 30GB
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí gọi nội mạng 1000 phút; Tặng 50 phút gọi ngoại mạng
 • Cước phát sinh: Dành cho thuê bao thuộc danh sách KM của nhà mạng
 • Giá cước: 50.000đ/ 30 ngày

Soạn DK C50N gửi 9011

Gói HDP70

 • Data tốc độ cao: 2GB
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí gọi nội mạng 70 phút
 • Cước phát sinh: Áp dụng cho thuê bao MobiFone đang hoạt động 2 chiều
 • Giá cước: 70.000đ/ 30 ngày

Soạn DK HDP70 gửi 9011

Gói HDP200

 • Data tốc độ cao: 6.5GB
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí gọi nội mạng 200 phút
 • Cước phát sinh: Áp dụng cho thuê bao MobiFone đang hoạt động 2 chiều
 • Giá cước: 200.000đ/ 30 ngày

Soạn DK HDP200 gửi 9011

Gói HDP100

 • Data tốc độ cao: 3GB
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí gọi nội mạng 100 phút
 • Cước phát sinh: Áp dụng cho thuê bao MobiFone đang hoạt động 2 chiều
 • Giá cước: 100.000đ/ 30 ngày

Soạn DK HDP100 gửi 9011

Gói HDP300

 • Data tốc độ cao: 10GB
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí gọi nội mạng 300 phút
 • Cước phát sinh: Áp dụng cho thuê bao MobiFone đang hoạt động 2 chiều
 • Giá cước: 300.000đ/ 30 ngày

Soạn DK HDP300 gửi 9011

Nhóm gói cước tiện ích

Tiện ích MobiFone