CÁC GÓI CƯỚC 4G

D30

30,000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: MUA D30 gửi 9011
Chi tiết

HD90

90,000đ
 • DATA: 8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MUA HD90 gửi 9011
Chi tiết

HD120

120,000đ
 • DATA: 10GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MUA HD120 gửi 9011
Chi tiết

MIU90

90,000đ
 • DATA: 5.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MUA MIU90 gửi 9011
Chi tiết

M120

120,000đ
 • DATA: 8.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MUA M120 gửi 9011
Chi tiết

M200

200,000đ
 • DATA: 16.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MUA M120 gửi 9011
Chi tiết

HD200

200,000đ
 • DATA: 18GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MUA HD200 gửi 9011
Chi tiết

HD300

300,000đ
 • DATA: 33GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MUA HD300 gửi 9011
Chi tiết

CÁC GÓI CƯỚC 3G

HD70

70,000đ
 • DATA: 6GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MUA HD70 gửi 9011
Chi tiết

M10

10,000đ
 • DATA: 500MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MUA M10 gửi 9011
Chi tiết

MIU

70,000đ
 • DATA: 3.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MUA MIU gửi 9011
Chi tiết

M25

25,000đ
 • DATA: 2GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MUA M25 gửi 9011
Chi tiết

M50

50,000đ
 • DATA: 4GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MUA M50 gửi 9011
Chi tiết

GÓI TÍCH HỢP (Phút gọi+Data)

C120

120,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MUA C120 gửi 9011
Chi tiết

HDP100

100,000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MUA HDP100 gửi 9011
Chi tiết

HDP70

70,000đ
 • DATA: 2GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MUA HDP70 gửi 9011
Chi tiết

HDP200

200,000đ
 • DATA: 6.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MUA HDP200 gửi 9011
Chi tiết